Emplois et Formations » De FOD Financiën zoekt 2 E-auditors - Data-analisten
Catégorie:  
   
De FOD Financiën zoekt 2 E-auditors - Data-analisten
Publié le 26/10/2018 @ 14:00:31,
Par zion


Er zijn minimaal 2 vacatures bij een Informaticacel of het Belgian Internet Service Center (BISC) van de Algemene Administratie van de Bijzondere Belastinginspectie of bij de cel Geregistreerde kassasystemen (GKS) van de Algemene Administratie van de Fiscaliteit van de FOD Financiën.  Mogelijke standplaatsen zijn Antwerpen en Brussel. Deze standplaatsen zijn onder voorbehoud.

Jobinhoud
Je verzamelt data bij kleine, middelgrote en grote ondernemingen
• Je verzamelt elektronische data bij diverse soorten belastingplichtigen. Daarbij maak je gebruik van de wettelijke onderzoeksbevoegdheden.
• Je gebruikt gespecialiseerde applicaties of zelfgeschreven scripts om belastingontduikingrisico’s te identificeren en hiervoor een dossierselectie op te stellen.
• Je onderzoekt, analyseert en stelt logische verbanden vast op basis van “open source” gegevens betreffende mogelijke belastingontduiking.

Je analyseert de bekomen data
• Je zet de bekomen data om in een werkbare vorm en doet de nodige identificaties en analyses om fiscale fraude aan te tonen.
• Je ondersteunt onze opdrachtgevers in de verdere analyse en besluitvorming.
• Je verbetert de procedures en software zodat je nieuwe uitdagingen de baas kan.
• Je helpt nieuwe scripts te ontwikkelen om ook complexere analyses mogelijk te maken of te automatiseren.
• Je communiceert op een professionele manier de onderzoeks- of testresultaten en innoverende technieken aan alle betrokken stakeholders (interne of externe klanten, producenten/software-ontwikkelaars,…).

Je specialiseert je als e-auditor – data analist
• Je specialiseert je in verschillende kennisdomeinen afhankelijk van het team waarin je terecht komt. Dit kan een informaticacel zijn van de Algemene Administratie Bijzondere Belasting Inspectie (AABBI), het Belgian Internet Service Center (BISC), onderdeel van de AABBI, of de cel Geregistreerde Kassa Systemen van de Algemene Administratie van de Fiscaliteit.
• Je verwerft expertise in onze belangrijkste activiteiten: e-audit, e-forensics, e-discovery, e-commerce, elektronische kassasystemen en specifiek voor het GKS, het certificeren van de onderdelen van een geregistreerd kassasysteem.
• Je houdt je technische en fiscale kennis up-to-date (o.a. door opleiding en participatie aan netwerken) en volgt de evoluties in je vakgebied. Dit stelt je in staat deel te nemen aan de ontwikkeling van e-auditprocedures en -technieken die afgestemd zijn op nieuwe mogelijkheden, rekening houdend met de algemene visie van de organisatie.
• Je komt mogelijk in contact met het publiek.

Meer info over de jobinhoud?
Albert Bouwen - Coördinator e-Audit - Algemene Administratie van de Bijzondere Belastinginspectie
FOD Financiën
Telefoon: 0257/ 51 621
E-mail: albert.bouwen@minfin.fed.be

Jan De Loddere - Teamchef GKS - Expert e-Audit - Algemene Administratie van de Fiscaliteit
FOD Financiën
Telefoon: 0257/80 553
E-mail: jan.deloddere@minfin.fed.be


Profiel
Deelnemingsvoorwaarden
1. Vereiste diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:
• Diploma van licentiaat, arts, doctor, apotheker, geaggregeerde van het onderwijs, ingenieur, industrieel ingenieur, architect, meester (basisopleiding van 2 cycli), erkend en uitgereikt door de Belgische universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs van het lange type, voor zover de studies ten minste vier jaar hebben omvat, of door een door de Staat of een van de Gemeenschappen ingestelde examencommissies
• Diploma van master uitgereikt door een universiteit of een hogeschool na een masteropleiding van de 2e cyclus van ten minste 60 studiepunten.
• Getuigschrift uitgereikt aan de laureaten van de Koninklijke Militaire School en die gerechtigd zijn tot het voeren van de titel van burgerlijk ingenieur of van licentiaat/master.

2. Er is geen ervaring vereist. In functie van je voorkennis wordt in de nodige opleiding voorzien.


Aanbod
Arbeidsvoorwaarden
Je wordt aangeworven als Attaché (niveau A1) met de bijhorende weddeschaal NA11.

Loon
Minimum aanvangswedde: 37 210,42 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Voordelen
• mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
• uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
• voordelige hospitalisatieverzekering
• gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
• voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart
• mogelijkheid voor een fietsvergoeding
• allerlei sociale voordelen
• gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
• bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
• mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
• glijdende werkuren in een 38-uren week.

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.

Solliciteren
Solliciteren kan tot en met 12/11/2018 via SELOR.
Link: https://www.selor.be/nl/vacatures/job/ANG18150/E-auditor-Data-analist-m-v-x-
Répondre - Catégorie:  
Informaticien.be - © 2002-2023 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicité sur informaticien.be ?